Odbyliśmy szereg szkoleń zdobywając krajowe i międzynarodowe dyplomy i certyfikaty.